Vernieuwen lidgeld 2018

HERNIEUW JE LIDGELD !

Zoals elk jaar komt nu ook weer de vernieuwing van het lidgeld.

 

Bij het opstellen van de begroting voor 2018 en met onze huidige financiële toestand, is gebleken dat we het lidgeld voor 2018 ongewijzigd kunnen houden.

 

Heb je niet tijdig betaald en heb je een verzekering bij MARSH/BFOV, dan is die ook niet meer rechtsgeldig. Dit kan je heel wat narigheid bezorgen.

 

Kortom, maak het ons en jezelf gemakkelijk en betaal je lidgeld voor 15 december 2017.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Het BOCC bestuur.