weekend

Belgische Oude Citroën Club

BOCC WEEKEND   -  7 tot 10 juni 2019


Voor bijkomende informatie en inschrijvingen kan je terecht bij :

via telefoon Anita (0498 92 77 86) en Rik (0497 64 40 19)

via e-mail : anitawgmkrs@hotmail.comUw inschrijving is slechts geldig na storting van het verschuldigd bedrag op de rekening van BOCC

met de vermelding van: weekend + je naam + je lidnummer

© 2015 Belgische Oude Citroën Club. All Rights Reserved.