HERNIEUW JE LIDGELD !

Belgische Oude Citroën Club

Beste leden

 

Dit is alweer het laatste clubblad van 2020, een jaar dat we ons nog lang zullen herinneren, maar dat we eigenlijk het liefst zo snel mogelijk willen vergeten.

De Covid-19 pandemie heeft ons leven danig beïnvloed.  Laten we in eerste instantie hopen dat we virusvrij en gezond mogen blijven.

Het virus heeft uiteraard ook een grote impact gehad op ons clubleven.  Rondritten, bezoeken en het jaarlijkse clubweekend afgelast, bestuursvergaderingen opgeschort.  Na de beurs in Antwerpen zijn ook alle beurzen afgelast.  We kunnen zo nog wel even doorgaan.

Het bestuur is intussen toch alweer enkele keren, coronaproof, kunnen samenkomen en heeft unaniem beslist om een geste te doen naar al onze huidige leden.  Het lidgeld voor 2021 wordt verlaagd van € 45,00 naar € 40,00 voor alle leden die in 2020 hun lidgeld betaalden. 

We doen dit éénmalig omdat we in 2020 zoveel activiteiten hebben moet afgelasten.

Nieuwe leden betalen nog steeds € 45,00 + € 5,00 inschrijfkosten.  Dit blijft ongewijzigd.

Betaal tijdig je lidmaatschap, bij voorkeur vóór 15 december 2020

 

Hou rekening met het volgende, indien je niet tijdig betaalt:

  • Na 31 december 2020 ben je geen lid meer van BOCC.
  • Heb je niet tijdig betaald en heb je een verzekering bij MARSH/BEHVA, dan is die ook niet meer rechtsgeldig. Niet tijdig betalen kan jou heel wat narigheid bezorgen.
  • Bovendien bezorg je ons veel extra werk. Dat wil toch niemand.
  • Dan is dit jouw allerlaatste clubblad. Jammer toch ?

 

Kortom, maak het ons en vooral jezelf gemakkelijk en betaal je lidgeld vóór 15 december 2020.


namens het bestuur