BOCC WEEKEND   -  21 t.e.m. 24 mei 2021


Voor bijkomende informatie en inschrijvingen kan je terecht bij :

Anita Wagenmaekers - gsm 0498 92 77 86 - email anitawgmkrs@hotmail.com.


Uw inschrijving is slechts geldig na storting van het verschuldigd bedrag op de rekening van BOCC

met de vermelding van: weekend + je naam + je lidnummer

© 2015 Belgische Oude Citroën Club. All Rights Reserved.