Infonamiddag - 23 februari 2020                 Foto's Marc van Zundert

Zoals elk jaar is er de infonamiddag van BOCC.  Deze namiddag wordt er een korte uiteenzetting gegeven over het wel en wee van onze club.  Niettegenstaande de storm had Rudy Lemmens toch zijn Traction buiten gehaald om naar Zele te komen.  Na de verwelkoming en een aperitief kregen we een kort financieel overzicht en een vooruitblik op de evenementen van 2020.  Onze voorzitter en zijne schat hadden voor alle bestuurseleden een klokje gemaakt.

Na het informatiegedeelte was het tijd om te genieten van de overheerlijke gerechten.

Rond 13.00 uur was de storm gaan liggen en hebben we een wandelingetje gemaakt langsheen en over de dijk in Zele.  Het eindpunt was voorzien in de garage van Rita en Antoine, waar weer nog een drankje kregen aangeboden om daarna terug te keren voor ons dessert in 't Schipken.  Nog even een babbeltje met de aanwezigen en het was weeral tijd om huiswaarts te keren.