B.O.C.C. vzw is opgericht op 14 september 1983.  Voordien waren wij reeds actief als een onderafdeling van Traction Avant Nederland (T.A.N.).

Hoewel de Traction Avant het talrijkst is vertegenwoordigd, vinden alle Citroëns, ouder dan 25 jaar van hun plaatsje in onze club.

De club is aangesloten bij de Belgian Historic Vehicle Association (BEHVA). Deze fungeert als overkoepelend orgaan voor het in stand houden van oude voertuigen en behartigt de algemene oldtimerbelangen in verband met reglementering op Europees vlak.

De aangesloten clubs kunnen hun leden laten genieten van een voordelige oldtimerverzekering via een groepspolis en omniumverzekering

Onze dienstverlening bestaat uit:

- speciale gereedschappen aan de leden uitlenen

- alle technische informatie en boeken die we in ons bezit hebben ter beschikking stellen

- contactadressen van leveranciers voor onderdelen opzoeken en doorgeven aan onze leden

- tweemaandelijks een clubblad uitgeven

- activiteiten organiseren: uitstappen, rondritten, een maandelijkse babbelavond en T.A.B. (technisch advies bureau)


De clubleden en deelnemers clubactiviteiten verklaren zich akkoord met onze clubvoorwaarden.  Je kan deze hier bekijken.


BOCC is een vereniging met een familiaal karakter.ervice en een interessant clubleven